Ochrana dat

Všeobecné uživatelské podmínky pro webové stránky

Přístup na domovské stránky Uzin s.r.o. (Homepage) a webové stránky, stejně jako jejich užívání se řídí následujícími předpisy.

K přístupu a využití webových stránek jste oprávněni pouze v případě, že souhlasíte s následujícími ustanoveními.

Změny vyhrazeny
Uzin s.r.o. si vyhrazuje právo, webové stránky stejně jako jejich uživatelské podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a podle svého uvážení.

Aktualizace
Nejsme povinováni aktualizovat obsah webových stránek.

Práva k webových stránkám a jejich obsahu
Veškerá práva k webovým stránkám přísluší Uzin Utz AG a jejím koncernovým společnostem, pokud není vysloveně stanoveno jinak.  Texty, dokumenty, obrázky a zobrazení zveřejněné na webových stránkách jsou výhradním majetkem Uzin Utz AG nebo její koncernových společnostech – pokud není stanoveno jinak. Jakékoliv komerční využití nebo zhodnocení webových stránek a jejich obsahu je zakázáno.

Obchodní značky uvedené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím Uzin Utz AG a jejích koncernových společností. Použití nebo využití těchto obchodních značek je vysloveně zakázáno a představuje poškození ochranných práv ke značce.

Ustanovení ostatních původních a ochranných práv zůstávají nedotčena.

Ručení
Nepřebíráme žádnou záruku za úplnost , správnost a/nebo aktualizaci za informace obsažené na webových stránkách. Uživatel má přístup na stránky v aktuální stavu a čase. Uživatel našich webových stránek bere na vědomí a souhlasí, že přebírá riziko přístupu na webové stránky a jejich obsah. Uzin Utz AG a Uzin s.r.o. nenesou žádnou zodpovědnost za škody, které by plynuly z používání těchto webových stránek. Nenesou žádnou zodpovědnost za skutečnost, že webové stránky nebudou moci být  zcela nebo časově omezeně používány nebo za ztrátu dat nebo změnu dat, které vyplynuly z přenosové cesty.
Neposkytujeme žádnou záruku, že popsané výrobky případně zboží jsou k dispozici.  Prosím dbejte navíc na to, že zpracování a aplikace výrobků případ. zboží můžou provádět výhradně odborní řemeslníci. Rozsah, stejně jako způsob jejich použití případ. zpracování se stanovuje příslušnými, platně aktuálními technickými listy výrobků, stejně jako návody použití uvedených na obalech výrobků. Zákazník se může s dotazem na použitelnost toho kterého výrobku obrátit na nás. 
Vymáhací zákonná ustanovení zůstávají nedotčena.

Internetové propojení (link) na třetí osobu
Pokud tyto webové stránky budou propojeny na třetí osobu, přechází jejich užití na vlastní riziko uživatele. Uzin Utz AG a Uzin s.r.o. neposkytují žádnou záruku ani za jejich použití či využití těchto stránek případ. vyjádřených názorů či jiného obsahu. Zvláště stažení dat k aktuálnímu vývoji akcií (Kurs-Chart) je poskytováno třetí osobou a Uzin Utz AG za ně nenese žádnou odpovědnost.

Ochrana dat
Ochrana vašich osobních dat je pro nás velmi důležitým hlediskem. V dalším textu vám chceme vysvětlit, která data a k jakým účelům je získáváme a využíváme:
Při každém vstupu uživatele na nabídku našich internetových stránek a při každém stažení dat, budou údaje o tomto kroku uloženy do protokolového souboru.  Tato databáze není personifikována, takže ji nemůžeme používat pro sledování jaká data a informace a kdo jmenovitě na stránky vstoupil.

  • Název stažených dat
  • Datum a čas stažení dat
  • Přenášené množství dat
  • Zpráva, zda bylo stažení úspěšně provedeno

Žádný uživatelský jmenný  profil vztahující se k uživateli se nezobrazuje. Uložená data jsou vyhodnocována jen pro statistické účely. Data se nepředávají třetím osobám.

Tyto stránky užívají Cookies. Cookies představují malá textová data, která webový prohlížeč na pokyn webového servu uloží na pevný disk uživatele. Cookies slouží především jako elektronický záznamník pro server, aby podržel specifické uživatelské dotazy, např. které webové stránky, jak často a na jak dlouho uživatel navštěvuje, nebo jestli jsou vyžadované webové stránky v uživatelem určené podobě přeposílány. Cookies nemohou data na pevném disku ani vymazat, ani číst obsah nebo přenášet viry a jsou proto neškodné.

Osobní data, který nám uživatel sdělí při návštěvě naší Homepage, spravujeme v sídle společnosti způsobem odpovídající platnému ustanovení směrnic pro ochranu dat. V případě, že nám uživatel zašle elektronickou zprávu (E-mail), nebo vyplní a nám elektronicky zašle Online-formulář z našich webových stránek, ukládáme a zpracováváme zde uvedená data a informace v souladu s požadovaným účelem uživatele nebo našimi záměry, např. k zaslání požadovaných podkladů, informací nebo k ověření zaslaných údajů uchazeče. Tyto osobní data nejsou předávány žádným třetím osobám mimo náš koncern.  Přesto z preventivních důvodů upozorňujeme na to, že u dat přenášených internetem existuje možnost , že se dostanou do rukou nepovolaným osobám nebo můžou být pozměněna.
Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s uvedeným uchováním resp., použitím jmenovaných dat, stejně jako s použitím Cookies.

Uživatelské podmínky Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory uložené do vašeho počítače, které umožňují analyzovat webovou stránku jak uživatelé ji využívají. Informace vygenerované souborem "cookies" o užívání této stránky (včetně vaší IP adresy) jsou předávány a ukládány Googlem na serverech v USA. V případě aktivace anonymizace IP, Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet (8 bitů) IP adresy pro členské státy Evropské Unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském Hospodářském Prostoru. Pouze ve výjimečných případech plná IP adresa je zasílána na server Googlu v USA a tam uložena. Google jménem poskytovatele internetových stránek užívá těchto informací pro účely vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, vytváření zpráv o aktivitě webové stránky pro operátory webových stránek a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webové stránky a užívání internetu správci webových stránek. Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými jinými daty, které Google má. Můžete odmítnout používání "cookies" volbou příslušného nastavení na vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, možná nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit sběru a využívání dat (cookies a IP adresy) společností Google stažením a instalací plug-in prohlížeče dostupného pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.


Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.
Vezměte prosím na vědomí, že na této webové stránce, Google Analytics kód je doplněn o "gat._anonymizeIp( );"  k zajištění anonymizované kolekce IP adres (tzv. IP-masking).

Úplné a přesné znění ustanovení o ochraně dat je k dispozici na koncernových webových stránkách společnosti Uzin Utz AG. V případě dalších dotazů k této problematice v souvislosti s koncernovými internetovými stránkami, nebo k ukládání vašich osobních dat, resp. jejich využitím, se můžete obrátit na:

Uzin Utz AG, Stichwort: Datenschutz, Dieselstraße 3,
D-89079 Ulm, Deutschland, E-Mail: info@ uzin-utz.com

Rozhodné právo
Případné stávající nebo domnělé právní nároky v souvislosti s používáním těchto webových stránek se řídí příp. vykládá podle německého práva, s výjimkou předpisů mezinárodního soukromého práva.