Schránka (0)

 
 
 

Semináře a školení

Jsme si plně vědomi, že námi reprezentované výrobky a systémy zastřešené kompetenční značkou UFLOOR Systems, získávají správnou volbou a odborně provedeným zpracováním dokonalou nadstavbu a další rozměr kvality. Proto bereme pravidelnou komunikaci s našimi obchodními partnery, řemeslnými zpracovateli, architekty a projektanty, investory a vlastníky objektů jako nedílnou a důležitou součást naší činnosti. Prezentace našich technologií ve formě odborných seminářů a školení, které pořádáme jak v tuzemsku v úzké spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i v zahraničí ve výrobních závodech, přináší prospěch všem zúčastněným stranám.

WOLFF, stejně jako UZIN, Pallmann, Arturo, codex či RZ jsou značky, které vedle garantované nejvyšší tradiční kvality nabízejí i stále něco nového a progresivního. Vzájemná setkání v rámci seminářů a školení jsou ideální příležitostí pro rozšíření obzorů a vzájemnou konzultaci a hledání optimálních řešení z každodenní praxe.

Na našich stránkách Vás budeme průběžně informovat o plánovaných termínech seminářů a školení, obsahu a místu konání. Rovněž zástupci našeho týmu UZIN Vám rádi poskytnou informace o možnosti účasti na těchto odborných setkáních.